THE ORIGIN

Wygląda na to, że wszystkie wielkieprojekty w IT miały swój początek w piwnicy…

W Norwegii miały początek w stodole

8.250 km
od Doliny Krzemowej.
Picture of a farm house in Nedre vats, Norway
Nasza historia zaczęła się wlatach 70.
Historia pierwszego na świecie systemu ERP zrodzonego w chmurze.
Vintage photo of the creators of RamBase working
Część 1

To nasze korzenie w branży:
ERP zbudowany przez ekspertów odelektroniki

"Wydawało mi się, że jest zbyt mały wybór części do realizacji mojego hobby, jakim była elektronika. Zacząłem kupować części za granicą. Te, których nie używałem, odsprzedawałem" - Jakob Hatteland

Wszystko zaczęło się w stodole w małej wiosce Åmsosen, leżącej daleko w fiordach Norwegii.

Tam syn kupca Jakob Hatteland uwielbiał eksperymentować z technicznymi gadżetami i elektroniką. Szybko zorientował się, że jego hobby może być również źródłem utrzymania.

Idąc w ślady ojca, Jakob Hatteland zbudował firmę zajmującą się kupnem i sprzedażą elektroniki i wkrótce stał się głównym norweskim dystrybutorem komponentów komputerowych.

Dorastając, Jakob nauczył się jeszcze będąc młody ważnej zasady biznesowej: Zawsze zadowalaj swojego klienta.

A to, czego chciał klient, to:  właściwy produkt - we właściwym czasie.

The old RamBase factoryVintage photo of the creators of RamBase working

Kluczem do sukcesu była kontrola informacji. Jeden z pierwszych pracowników Jakoba i kolega z branży elektronicznej, Ingvar Hognaland, zaczął budować nowy system biznesowy.

"Dotarliśmy do miejsca, które na mapie było białą plamą, i wtedy zobaczyliśmy, że właśnie tam opracowali komputer przyszłości"

- Przedstawiciele Philips Electronics odwiedzający Åmsosen, zdumieni samodzielnie skonstruowanymi komputerami, które były wówczas w użyciu.

System pomagał nie tylko w dostarczeniu właściwego produktu we właściwym czasie, ale także we właściwej cenie. To była znacząca przewaga konkurencyjna w tamtym czasie

The first version of RamBase displayed on a 90s computer

"W systemie było kilka inteligentnych funkcji. Dzięki realnej cenie komponentów mieliśmy też kontrolę nad marżami, czego nie robili nasi ówcześni konkurenci."

- fragment książki "Hatteland 150 lat handlu i elektroniki"

W latach 90. Ingvar Hognaland rozwinął system biznesowy tak, by stał się osobnym produktem kompatybilnym z każdym podobnym systemem ERP na świecie.

nazwali go RamBase.

Framed picture of Ingvar Hognaland, the creator of RamBase

It all started in a barn in a small village called Åmsosen, deep in the fjords of Norway.

There, the son of a merchant Jakob Hatteland loved experimenting with technical gadgets and electronics. He soon realized his hobby could also be his livelihood.

Walking in his father's footsteps, Jakob Hatteland built a business of buying and selling electronics and soon became a major Norwegian distributor of computer components.

Growing up, Jakob learnt at an early age one important business value: Always satisfy your customer.

And what the customer wanted was:  the right product - at the right time.

The old RamBase factory

The key to success was control of information. One of Jakob's first employees and fellow electronics nerd, Ingvar Hognaland, started to build a business system.

Vintage photo of the creators of RamBase working
“We arrived at a white spot on the map, and then we saw that they had developed the computer of the future”

- Representatives from Philips Electronics visiting Åmsosen, amazed by the self-constructed computers that were in use at the time.

The system not only helped with the right product at the right time but also with the right price. A significant competitive advantage at that time.

The first version of RamBase displayed on a 90s computer

"There were several smart features in the system. With the real price of components, we also had control of the margins, something that our competitors at the time did not."

- excerpt from the book "Hatteland 150 years of trade and electronics"

In the 1990s, Ingvar Hognaland developed the business system to become a separate product compatible with any similar ERP system worldwide.

...they named it RamBase

Framed picture of Ingvar Hognaland, the creator of RamBase
Picture of datachips from the earlier version of RamBase
1992
Zostaje wprowadzona pierwsza generacja RamBase, wersja The Assembly.
The early version of RamBase datachips
1994
Pojawia się druga generacja RamBase, wersja TPD.
Picture of the datachips in the 2002 version of RamBase
2002
Została uruchomiona trzeciageneracja RamBase, dla klienta internetowego.
The HTML version of RamBase, released in 2014
2014
Wersja HTML5 RamBase zostaławydana razem z SQL
część 2

Nasz system nie jest dla wszystkich

"Nie próbujemy stać się uniwersalnym systemem, który jest przeznaczony do stosowania w wielu branżach, jak SAP czy Dynamics 365. RamBase to coś innego; to system dostosowany do konkretnych segmentów dla firm, które mają te same wyzwania, które my kiedyś mieliśmy." - Stig Hatteland, dyrektor generalny RamBase
Portrait picture of Stig Hatteland
Nie chcieliśmy tworzyć systemu, który byłby dostosowany do wszystkich firm.
Chcieliśmy stworzyć najlepsze możliwe rozwiązanie ERP dla producentów i dystrybutorów hurtowych.
Chcemy być dla Ciebie wszystkim, a nie jakimś połowicznym rozwiązaniem dla wszystkich innych.
RamBase pomaga Ci skupić się na Twoim głównym biznesie
Dla nas to poważny biznes.
"Konieczność korzystania tylko z jednego systemu dla wszystkich obszarów jest dla nas ewidentną siłą. RamBase umożliwił AutoStore wzrost na pozycję lidera w naszej
branży."

- Karl Johan Lier, CEO AutoStore, pierwszego norweskiego jednorożca.
One of Autostore's robots in a warehouse
część 3

RamBase podbija świat

Ponad 100 pracowników

Ponad 20 partnerów w 5 różnychkrajach

100+ Employees
20+ Partners in 5 countries
Przechowujemy dane naszych klientów wnaszej własnej, bezpiecznej siedzibie w górach z najwyższym poziomembezpieczeństwa.
Uwielbiamy, gdy nasi partnerzy i kliencikorzystają z naszych otwartych interfejsów API
"To, o co chodzi w RamBase, tokontrola informacji, która jest warunkiem cyfrowej transformacji, o którejwszyscy dziś mówią. Po prostu w firmie Hatteland od lat 70. skupiamy się nadigitalizacji, a RamBase jest wynikiem tego podejścia"

- Stig Hatteland, dyrektor generalny RamBase